VVD en PvdA hebben vrijwel alle andere partijen een groot plezier gedaan.

Door het verlies van de coalitie zijn er vandaag bijna alleen winnaars.

Trots op Nederland heeft gewonnen, zonder mee te doen. De hele wereld is Trots op Nederland dat de democratie gered heeft. En Europa.

De vele partijen tonen de transparantie van de Nederlandse democratie.

Kiezers hebben duidelijk kleur bekend.

Op Twitter worden scherpe analyses gemaakt en kwinkslagen uitgedeeld.

Pin It on Pinterest

Share This