OpenAI onderzoekt de economische impact van ChatGPT

OpenAI is momenteel bezig met het verzamelen van inzichten over de economische impact die AI-systemen zoals ChatGPT hebben. OpenAI hoopt dat deze inzichten hen helpen bij het veilig maken van AI-systemen.

OpenAI gelooft dat ChatGPT en andere AI-systemen veel economische voordelen kunnen bieden, waaronder:

  • Verhoogde productiviteit;
  • Verbeterde efficiëntie;
  • Kosteneffectieve oplossingen;
  • Betere customer service;
  • Verbeterde prestaties bij taken zoals data analyse en taalverwerking.

Om deze voordelen te behalen moet er wel rekening mee worden gehouden dat er mogelijk nadelige effecten op arbeidsmarkten ontstaan door de toepassing van AI-systemen. Dit kan leiden tot minder banengroei of verandering in banenplannen. Om dit te voorkomen moet er worden geïnvesteerd in scholing en training om werknemers te helpen voldoende vaardigheden aan te leren om mee te doe n met de veranderende arbeidsmarkt.

ChatGPT is een chatbot die door middel van machine learning technieken antwoord kan geven op vragen en conversaties kan voeren met mensen. Het is een product van OpenAI, een non-profit organisatie die zich richt op ethisch verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie.


Online onderzoek wijst uit dat 94% van de ondervraagde bedrijfsleiders AI als “kritisch” beschouwen voor hun bedrijf. Daarnaast geeft het onderzoek aan dat er veel kansen liggen voor werknemers die hun vaardigheden kunnen aanpassen aan AI-systemen.

Geef een reactie

You May Also Like