Select Page

Als journalist en marketeer wil ik graag zoveel mogelijk van mensen weten. Dat is in het belang van mijn werk.

Ik begrijp ondernemers die zich zorgen maken over de impact van de privacywet op hun bedrijf dan ook goed.

Onze business is gebaseerd op persoonlijke gegevens die we nu nog eenvoudig op internet kunnen vinden.

De nieuwe privacywet is er op gericht om het moeilijker te maken persoonsgegevens vrijelijk te verzamelen en te verwerken.

Dat is lastig als je verdienmodel gebaseerd is op verwerking van persoonsgegevens. Dan ben je als ondernemer dan niet bepaald blij met de nieuwe privacywet.

Maar er zit een keerzijde aan de wet. Het is als ondernemer altijd handig om je te verplaatsen in de klant. En ergens zijn we ook nog eens allemaal zelf klant.

Het is goed om te beseffen wat het belang van deze wet is voor je eigen privéleven. Er is meer dan werk en winst alleen.

Privacy is belangrijk. We hoeven alleen maar naar Rusland, China, Iran, Noord-Korea en Turkije te kijken wat er kan gebeuren als privégegevens in verkeerde handen vallen.

Wij leven gelukkig in een vrij Europa. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons dan geen zorgen hoeven te maken over misbruik van onze privégegevens.

Waarom is privacy belangrijk?

Professor Daniel J. Solove publiceerde in 2014 op zijn TeachPrivacy blog 10 sterke steekhoudende argumenten die duidelijk maken waarom privacy belangrijk is.

Als je de argumenten van Solove tot je door laat dringen besef je dat we met onze huidige computergestuurde maatschappij verworden zijn tot ordinaire voyeurs die het normaal vinden alles over anderen te weten, maar omgekeerd maar lichtzinnig vergeten dat anderen ook alles over ons te weten kunnen komen.

Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden.

10 redenen waarom privacy van belang is

1. Beperking van macht

Privacy is een beperking van de macht van de overheid en de macht van bedrijven. Hoe meer iemand van ons weet, hoe meer macht hij over ons heeft. Persoonlijke gegevens worden gebruikt bij zeer belangrijke beslissingen in ons leven. Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om onze reputatie te beïnvloeden. Kunnen worden gebruikt om onze beslissingen te beïnvloeden en ons gedrag vorm te geven. Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt als een instrument om controle op ons uit te oefenen. En in verkeerde handen kunnen persoonlijke gegevens worden gebruikt om ons grote schade toe te brengen.

2. Respect voor het individu

Privacy gaat over het respecteren van individuen. Als een persoon een redelijk verzoek heeft om iets privé te houden, is het respectloos om de wens van die persoon te negeren zonder een dwingende reden om dat te doen. Natuurlijk kan privacy soms botsen in met belangrijke maatschappelijke belangen. Maar soms worden de verlangens van mensen naar privacy te gemakkelijk terzijde geschoven omdat men vindt dat de persoonlijke schade die zou kunnen worden aangericht onbeduidend is. Zelfs als dat zo is, toont het een gebrek aan respect voor die persoon. In zekere zin zegt het:”Ik houd me bezig met mijn eigen belangen en ik maak me niet druk om jou.”

3. Reputatiebeheer

Privacy stelt mensen in staat hun reputatie te beheren. Onze kansen, vriendschappen en algemeen welzijn hangen mede af van hoe anderen over ons oordelen. Hoewel we geen volledige controle kunnen hebben over onze reputatie, moeten we wel in staat zijn te voorkomen dat onze reputatie oneerlijk wordt beschadigd door leugens of ook waarheden. Het is niet altijd zo dat je op basis van privégegevens over het leven van mensen een nauwkeuriger oordeel over mensen kunt vormen. Mensen oordelen slecht, ze oordelen overhaast, ze halen zaken uit hun context, ze oordelen zonder het hele verhaal te horen en ze oordelen hypocriet. Privacy helpt mensen zichzelf te beschermen tegen vooroordelen.

4. Behoud van passende sociale grenzen

Mensen stellen grenzen aan anderen in de samenleving. Deze grenzen zijn zowel fysiek als informatief. We hebben plaatsen van eenzaamheid nodig om ons terug te trekken. Plaatsen waar we vrij zijn van de blikken van anderen. Plaatsen om te ontspannen en ons op ons gemak te voelen. We stellen ook informatiegrenzen vast. We hebben verschillende grenzen voor de vele verschillende relaties die we hebben. Privacy helpt mensen deze grenzen te controleren. Het overschrijden van deze grenzen kan voor ongemakkelijke sociale situaties zorgen en relaties beschadigen. Privacy is ook nuttig om sociale spanningen in ons leven te verminderen. De meeste mensen willen niet dat iedereen alles over hen weet. En soms willen we niet alles weten over andere mensen. Te veel informatie is niet goed.

5. Vertrouwen

In relaties, of het nu gaat om persoonlijke, professionele, overheids- of commerciële relaties, zijn we afhankelijk van het vertrouwen van de andere partij. Schendingen van vertrouwelijkheid zijn inbreuken op dat vertrouwen. In professionele relaties, zoals onze relaties met artsen en advocaten, is dit vertrouwen essentieel voor het behouden van openheid in de relatie. We vertrouwen ook op andere mensen met wie we communiceren en op de bedrijven waarmee we zakendoen. Wanneer het vertrouwen in één relatie wordt geschonden, kan dat ons terughoudender maken om op andere relaties te vertrouwen.

6. Controle over iemands leven

Persoonlijke gegevens zijn essentieel voor heel veel beslissingen die over ons worden genomen. Van een lening, een licentie of een job tot onze persoonlijke en professionele reputatie. Persoonlijke gegevens worden gebruikt om vast te stellen of we door de overheid worden onderzocht, of op de luchthaven worden doorzocht of dat ons de mogelijkheid wordt ontzegd om te vliegen. Persoonlijke gegevens hebben invloed op bijna alles, inclusief de berichten en inhoud die we op het internet zien. Zonder te weten welke gegevens er worden gebruikt, hoe ze worden gebruikt, hoe ze worden gebruikt, hoe ze kunnen worden gecorrigeerd en aangepast, zijn we in de wereld van vandaag vrijwel hulpeloos. Bovendien zijn we hulpeloos zonder de mogelijkheid om iets te zeggen over hoe onze gegevens worden gebruikt of de mogelijkheid om bezwaar te maken en legitieme grieven te horen wanneer het gebruik van gegevens ons schade kan berokkenen. Een van de kenmerken van vrijheid is het hebben van autonomie en controle over ons leven. Het is niet goed dat zo veel belangrijke beslissingen over ons in het geheim worden genomen.

7. Vrijheid van denken en spreken

Privacy is de sleutel tot vrijheid van denken. Een waakzaam oog over alles wat we lezen of zien, kan ons ervan weerhouden ideeën buiten de mainstream te verkennen. Privacy is ook essentieel voor het beschermen van duidelijk impopulaire berichten. We willen misschien in beperkte kring kritiek leveren op mensen die we kennen, maar die kritiek niet delen met de wereld. Een persoon wil misschien ideeën onderzoeken die zijn familie, vrienden of collega’s niet leuk vinden.

8. Vrijheid van sociale vrijheid

Privacy helpt ons om met anderen in contact te komen en deel te nemen aan politieke activiteiten. Privacy is een belangrijk onderdeel van de vrijheid van politieke vereniging. Daarom stemmen we ook privé in vrijheid in een afgeschermd stemhokje, We hoeven ons dan geen zorgen te maken over het effect dat ons stemgedrag zou kunnen hebben voor relaties of werk.

9. Vermogen tot verandering en tweede kansen hebben

Veel mensen zijn niet statisch; ze veranderen en groeien gedurende hun leven. Het is belangrijk voor mensen om fouten te kunnen maken. Om een tweede kans te hebben als je een fout hebt gemaakt. Privacy is daarbij belangrijk. Het stelt mensen in staat om te groeien en volwassen te worden zonder dat ze constant geconfronteerd worden met alle dwaze dingen die ze in het verleden hebben gedaan. Natuurlijk moeten niet alle misstanden worden afgeschermd, maar sommige wel, want we willen groei en verbetering stimuleren en faciliteren.

10. Niet jezelf rechtvaardigen

Het is voor mensen belangrijk om zichzelf te kunnen zijn. Je moet privacy niet uit te leggenofctecrechtvaardigen. We kunnen veel dingen doen die, als ze van veraf worden beoordeeld door anderen zonder volledige kennis of begrip, vreemd of gênant lijken of erger. Het kan een zware last zijn als we ons voortdurend moeten afvragen hoe alles wat we doen door anderen wordt ervaren en moet worden uitgelegd.

Wat is jouw mening?

Wat vind jij van deze 10 argumenten voor de nieuwe privacywet? Heb jij nog meer argumenten? Of vind je ondanks deze argumenten dat de privacywet overdreven is? Reageer onder deze blog.

Anderen lazen ook

Pin It on Pinterest

Share This