Select Page

Mogen woningcorporaties een zwarte lijst aanleggen met persoonsgegevens van lastige huurders?

De Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verzoek ingediend om ongewenst huurdersgedrag in de regio Utrecht rechtmatig te mogen registreren.

Dat verzoek wordt door de AP gehonoreerd.

De verwerking houdt in dat SWRU strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag mag verwerken, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Anderen lazen ook

Pin It on Pinterest

Share This