Select Page

De nieuwe privacywet zorgt er voor dat in Nederland in navolging van Duitsland zakelijk en privé strikt gescheiden gaan worden. Werkgevers kunnen namelijk in grote problemen komen als zij werknemers op social media volgen.

Werkgevers mogen de activiteiten van werknemers op sociale media volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet zomaar controleren.

Zelfs het checken van het Facebookprofiel van een sollicitant is volgens de AP niet toegestaan.

De Europese privacytoezichthouders, waaronder AP, hebben een nieuwe richtlijn vastgesteld waarmee werkgevers kunnen zorgen voor meer balans tussen hun legitieme belangen en de bescherming van de privacy van werknemers.

Werkgevers hebben tegenwoordig steeds meer slimme technologische middelen om arbeidsprocessen te monitoren om zo workflow te kunnen optimaliseren. Die techniek kan botsen met privacyrechten van personeelsleden.

De opinie ‘Dataprocessing at work’  van de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal nieuwe technologieën dat steeds vaker op de werkvloer wordt toegepast.

Bijvoorbeeld technologie om internetverkeer te beveiligen, ook van apparatuur die werknemers zelf meenemen (Bring Your Own Device).

De opinie noemt daarnaast het gebruik van wearables en gebruik van persoonsgegevens uit sociale media van (toekomstige) werknemers.

De privacytoezichthouders geven bij elke technologie met voorbeelden aan hoe werkgevers deze op een privacyvriendelijke wijze kunnen inzetten.

Ook voor stagiaires en mensen met tijdelijk contract

Werkgevers kunnen vrijwel nooit een beroep doen op de grondslag van toestemming van werknemers voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dit omdat werknemers in een afhankelijkheidspositie verkeren en daarom doorgaans geen vrije toestemming kunnen geven.

Deze regel geldt ook voor stagiaires of tijdelijk ingehuurde mensen. Want de privacyrechten van werknemers zijn niet beperkt tot mensen met een vast contract.

Wanneer monitoring inzetten?

Werkgevers zullen voor monitoringtechnologieën meestal aangewezen zijn op de grondslag van de noodzaak van de behartiging van hun gerechtvaardigd belang.

Volgens deze opinie is het bij deze grondslag van groot belang dat werkgevers monitoring – het volgen van het gedrag van werknemers op internet- alleen mogen inzetten als:

• dit noodzakelijk is;

• het doel niet kan worden bereikt op een manier die minder inbreuk maakt op de privacy;

• de bewerking proportioneel is.

Daarnaast moeten werkgevers hun werknemers goed informeren over dat zij bij gebruik van sommige technologieën worden gevolgd.

Ze moeten ook aangeven waarom dit gebeurt en op welke manier de risico’s voor werknemers zijn beperkt.

Anderen lazen ook

Pin It on Pinterest

Share This